Michigan High School Wrestling Tournament Summary in 1981
1st Place School 2nd Place School 3rd Place School 4th Place School Weight 5th Place School 6th Place School

Class A

Kaercher, Ken Warren Lincoln n/a n/a n/a n/a n/a n/a 98 lbs. n/a n/a n/a n/a
Rodriquez, Robert Grand Rapids Central n/a n/a n/a n/a n/a n/a 105 lbs. n/a n/a n/a n/a
Jackson, Wayne Lansing Eastern n/a n/a n/a n/a n/a n/a 112 lbs. n/a n/a n/a n/a
Latora, Tony Portage Northern n/a n/a n/a n/a n/a n/a 119 lbs. n/a n/a n/a n/a
Hubbard, Eric Grand Blanc n/a n/a n/a n/a n/a n/a 126 lbs. n/a n/a n/a n/a
Bell, Gerhard Lansing Everett n/a n/a n/a n/a n/a n/a 132 lbs. n/a n/a n/a n/a
Jackson, Kevin Lansing Eastern n/a n/a n/a n/a n/a n/a 138 lbs. n/a n/a n/a n/a
Petoskey, Craig Ann Arbor n/a n/a n/a n/a n/a n/a 145 lbs. n/a n/a n/a n/a
Hittle, Brian Davison n/a n/a n/a n/a n/a n/a 155 lbs. n/a n/a n/a n/a
Conklin, Mike Holt n/a n/a n/a n/a n/a n/a 167 lbs. n/a n/a n/a n/a
Elliot, Kent Davison n/a n/a n/a n/a n/a n/a 185 lbs. n/a n/a n/a n/a
Stevens, Scott Davison n/a n/a n/a n/a n/a n/a 198 lbs. n/a n/a n/a n/a
Richard, Maurice Flint Northern n/a n/a n/a n/a n/a n/a Heavyweight n/a n/a n/a n/a

Class B

Class C

Class D